Lily Schelfhaut

2022-06-27T08:37:29+01:00

Ik ben Lily, moeder van een handvol leuke zelfstandige dochters.  Ik ben een empathisch, sociaal, begripvol persoon. Vanuit mijn sociaal-agogische opleiding, oplossingsgericht systemisch en contextueel denkkader was het dan ook een logisch gegeven dat ik me ging specialiseren in Sekstherapie, Relationele therapie, Bemiddeling, coaching. Door mijzelf te specialiseren in oplossingsgerichte systemische therapieën kan ik ook [...]